Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, m.in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników. Nie musisz obawiać się o swoją prywatność.
Pliki cookie zawierają wyłącznie anonimowe informacje.
Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Tutaj dowiesz się, jak to zrobić.

Fundacja Walki z Chorobami Nowotworowymi im. Weroniki Pawlickiej

Fundacja Walki z ChorobamiNowotworowymi

Więcej o akcji Wsparcie
Co nowego?
aktualności
Sprawozdanie z

16.09

Niniejszym zamieszczamy zestawienie dokumentów jako podsumowanie działalności Fundacji Walki z Chorobami Nowotworowymi im. Weroniki Pawlickiej, ul. Kościuszki 79, 44-240 Żory za rok 2019.

Przekaż 1% podatku

10.02

Przekaż 1% podatku.

Kontakt
maszy pytania?

Fundacja Walki z Chorobami
Nowotworowymi
im. Weroniki Pawlickiej

ul. T. Kościuszki 79
44-240 Żory

tel. +48601251321 - dni robocze - 9:00 - 15:00
email: kontakt@fundacja-wp.pl

formularz kontaktowy
O nas
 
Dla mnie wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy dotarła do mnie prawda o chorobie, wtedy to też postanowiłam wspomóc chorych w ich walce z chorobami nowotworowymi, stałam się symbolem walki z rakiem.

 
Powstało specjalne logo serce połączone z różą pokazujące drogę często przez mękę (kolce róży), na której nie powinniśmy zapominać o bliźnich (serce), a która powinna skończyć się czymś pięknym (kwiat róży), …bo dobro dobrem odpłaca. „Fundacja” to ogromna inicjatywa- wymagająca dużego nakładu pracy, która w przyszłości musi osiągnąć zamierzone cele – pomoc innym. Warto nadmienić, że wszystkie osoby pracujące w Fundacji i dla Fundacji robią to społecznie.
O problemie chorób nowotworowych musimy mówić głośno, poprzez przekaz medialny, organizowanie imprez, pracę z ludźmi znanymi i powszechnie szanowanymi, którzy bezinteresownie angażują się w szerzenie dobra.
W momencie, kiedy człowiek dowiaduje się, że badania wykazały obecność komórek nowotworowych w organizmie dopada nas lęk, stajemy się ludźmi chorymi, ale pamiętajmy... nigdy przegranymi !
Moja Fundacja jest wartością, często dzisiaj zapominaną – dostrzeganie problemu i pomoc drugiemu człowiekowi - to wartość o której pracujący w Fundacji zawsze pamiętają.
Oddać drugiej osobie bezinteresowną cząstkę siebie to chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie mogą nam w życiu się przytrafić.

Przewodnicząca Rady Fundacji
Weronika Pawlicka-Jaworska
 
 

 Aktualny skład Fundacji
 
Rada Fundacji
 1. Weronika Pawlicka-Jaworska - Przewodnicząca Rady
 2. lek. med. Iwona Tomala-Karpińska - Członek Rady
 
Zarząd Fundacji
 1. Piotr Kosztyła - Wiceprezes Zarządu
 2. Joachim Grzonka - Członek Zarządu
 3. Ilona Witala-Sługa - Członek Zarządu
 4. Czesław Cichy - Członek Zarządu

FUNDACJA WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI IM. WERONIKI PAWLICKIEJ ZGODNIE ZE STATUTEM MA NA CELU:
 
 • zorganizowanie kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych;
 • szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach;
 • szkolenie personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek - w zakresie opieki nad w/w kategorią chorych;
 • szkolenie ochotników - wolontariuszy do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach;
 • propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej;
 • udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej;
 • inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych, konferencji i seminariów na temat problemów związanych z opieką hospicyjną;
 • Fundacja może sprawować opiekę paliatywną nad chorymi na choroby nowotworowe.